top of page

Crezul nostru

Credem că Biblia este cuvântul insuflat de Dumnezeu. Conţinutul ei este infailibil, plin de autoritate și reprezintă sursa supremă de adevăr pentru convingerile creștine și pentru viaţă.

2 Timotei 3:15-17; 1 Tesaloniceni 2:13; 2 Petru 1:20-21

Credem într-un singur Dumnezeu veşnic, Creatorul tuturor lucrurilor. El există în trei Persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. El are o dragoste desăvârșită și este în totalitate sfânt. 

Deuteronom 6:4; Isaia 43:10-11; Luca 3:22

 

Credem că Domnul Isus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, a fost născut prin Duhul Sfânt din fecioara Maria. El este Dumnezeu adevărat si om adevarat, a trăit o viaţă umană fără de păcat, iar prin moartea de pe cruce, S-a oferit ca sacrificiu perfect pentru păcatele tuturor oamenilor. El a înviat din morţi, S-a înălţat la cer şi stă acum la dreapta Tatălui, ca Mare Preot și Mijlocitor pentru noi. 

Matei 1:22-23; Evrei 7:26; 1 Corinteni 15:3-4;  Faptele Ap. 1:9-11

 

Credem că Duhul Sfânt este egal cu Tatăl şi Fiul ca Dumnezeu. El este prezent în lume pentru a convinge oamenii de păcat și de nevoia lor pentru Isus Cristos. De asemenea, el trăieşte în fiecare creştin, din momentul mântuirii.   El dă creştinului puterea de a trăi, de a înţelege adevărurile Scripturii şi îl sfătuieşte (învaţă) să facă ceea ce este drept. 

Faptele Ap. 1:4,8; 1 Corinteni 2:12 & 3:16 

 

Credem în Botezul cu Duhul Sfânt, care are ca dovadă vorbirea în limbi, după modelul menţionat în Noul Testament și profeţit în Vechiul Testament. Duhul Sfânt când locuiește într-o persoană o călăuzește și o împuternicește să trăiască o viaţă sfântă și curată.

Faptele Ap. 2:4; 1 Corinteni 14:4-10 

 

Credem că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, fără păcat, dar prin alegerea sa de a nu asculta, păcatul, care a adus cu sine moartea fizică, spirituală si separarea de Dumnezeu, a intrat în lume.

Geneza 1:26-27; Romani 5:12-19 

 

Credem că pentru a primi iertarea păcatelor și nașterea din nou, trebuie să ne pocăim de păcatele noastre, să credem în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor, să mărturisim această credinţă și să ne supunem voii Lui pentru viaţa noastră.

Luca 24:47; Ioan 3:3; Romani 10:13-15 

 

Botezul prin imersiune în apă simbolizează moartea, îngroparea şi învierea lui Isus Cristos şi este declaraţia publică a celor care l-au acceptat pe El ca Domn și Mântuitor personal. Botezul este o poruncă biblică şi demonstrează dragostea şi ascultarea ta de Cristos. Cina Domnului sau Comuniunea cu pâine şi rodul viţei,  simbolizează noul legământ și ne aduce aminte de jertfa Domnului Isus pe cruce.

Coloseni 2:12; Luca 22:19-20 

 

Credem că Dumnezeu vrea să ne vindece şi să ne transforme pentru a trăi vieţi sănătoase şi binecuvântate, cu scopul de a-i ajuta mai eficient pe ceilalţi. Credem că preţul plătit de Isus Cristos pe cruce  a fost suficient să ne vindece de orice fel de boală. De asemenea credem în puterea Sa de a vindeca mintea și inima, oferindu-ne posibilitatea de a trai o viaţă împlinită.

Isaia 53:4-5; Iacov 5:14-16

 

Credem că biserica este formată din toţi cei care îşi pun credinţa în Isus Cristos. Credem că Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare individual cu daruri și calităţi, pentru a putea îndeplini cu succes scopul Lui pentru viaţa noastră și anume, acela de a-l lăuda pe Dumnezeu, de a împlini rolul pe care îl avem în biserică și de a sluji comunităţii în care trăim. 

Efeseni 1:22-23; 2 Timotei 1:6

 

 

Credem în învierea tuturor oamenilor. Atât cei mântuiţi cât și cei pierduţi vor învia, primii pentru o viaţă veșnică, iar cei din urmă pentru o condamnare veșnică.  Credem că Domnul Isus Cristos va reveni așa cum a promis. 

Matei 25:46; Romani 6:23; Apocalipsa 1:7

bottom of page